Honorary Consul of the Federal Republic of Germany Chiang Mai

Name

Honorary Consul of the Federal Republic of Germany

Head

N.A.

Town

Chiang Mai

Administrative / consular district

Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Prae, Nan and Payao.

E-Mail

chiang-mai@hk-diplo.de