Consulate General of the Federal Republic of Germany Chengdu

Name

Consulate General of the Federal Republic of Germany

Head

Robert Hans-Peter von Rimscha, Consul General

Town

Chengdu

Tel.

+86 28 85 28 08 00

Fax

+86 28 85 26 83 08, +49 30 1817 671 71

Postal address

Consulate General of the Federal Republic of Germany, Western Tower, 25th Floor, No. 19, 4th Section Renmin Nan Road, Chengdu 610041, China.

Street

Western Tower, 25th Floor, No. 19, 4th Section Renmin Nan Road, Chengdu.

Administrative / consular district

Provinces Sichuan, Guizhou, Yunnan and Chongqing

Website

http://www.chengdu.diplo.de